J.W. Garretsen

Specialist Veterinaire Radiologie


 

 

Spoed echo:   

Bij spoed kunt u in het rooster  zien in welke praktijk een spoed-echo mogelijk is. Afspraken voor spoed-echo's lopen tijdens de openingstijden van de klinieken - meestal 9.00-17.00 uur - via die telefoonnummers. En overdag NIET via mijn 06 nummer.

Onder bijzondere omstandigheden mogen  UITSLUITEND dierenartsen mij 06 bellen voor spoed:  0617 518 972.

Dit nummer kunnen dierenartsen ook gebruiken buiten de openingstijden van de bovenvermelde klinieken.

Bij spoed-echo's wordt duidelijk afgesproken wat er met de uitslag van de echo gebeurt.  De verwijzend dierenarts dient daarvoor bereikbaar te zijn.