J.W. Garretsen

Specialist Veterinaire Radiologie

Digitaliseren van analoge foto's 

 

Tips voor het digitaliseren van röntgenfoto’s.  

Analoge röntgenfoto's kunt u vanaf de lichtkast fotograferen met een digitale camera en op die manier een foto geschikt maken om te mailen.
Daarbij moet op een aantal zaken gelet worden:
*  zorg voor een donkere ruimte waar de foto 
    gemaakt wordt
* bij glimmende foto's moet de glimmende kant
  aan de zijde van de lichtkast hangen
* scherm de foto's zo veel mogelijk af
* bij lange belichtingstijden statief gebruiken
* flitser op stand uit
* controleer of de foto scherp is op uw eigen
  computerscherm: het grootste probleem bij
  digitaliseren is onscherpte, meestal
  veroorzaakt door een te korte afstand van film
  tot camera en daarom:
* gebruik de macro-stand bij foto's met een korte film-camera afstand

 

Een prettig, gratis en Nederlandstalig programma is GIMP, te vinden door te googlen op "gimp  en downloaden".
Met het programma GIMP kunt u foto's bewerken: horizontaal en verticaal spiegelen, de helderheid en het contrast aanpassen en het beeld opslaan als jpg bestand met een zelf in te stellen compressie:  beelden van de digitale camera zijn meestal 1,5 Mb of groter, ze kunnen met GIMP gecomprimeerd worden tot b.v. 500 kb met voldoende kwaliteit.
Bij sommige andere tekenprogramma’s kunt u kleurenbeelden comprimeren door op te slaan als “8 bit grijswaarde”.

Bij windows 8  kun u via Microsoft Office 2010  met “afbeeldingen bewerken , afbeeldingsgrootte wijzigen, afbeeldingen comprimeren de bestandsgrootte wijzigen, bijvoorbeeld tot bestanden voor "documenten"