J.W. Garretsen

Specialist Veterinaire Radiologie

 Weekrooster 2022


Vanwege de corona  werk ik tijdelijk bijna uitsluitend in Hilversum, via onderstaand schema. 

In Hilversum geldt dat er zo min mogelijk echo’s gedaan worden, alleen die echo’s die een verwijzend dierenarts op korte termijn noodzakelijk acht, dat moet dan  in de verwijsbrief staan. Herhalingsonderzoeken van patiënten die eerder door mij onderzocht zijn, zijn mogelijk. Omdat 1,5 meter afstand niet steeds te handhaven is, kan 1 eigenaar alleen op enige afstand meekijken met de echo in Hilversum. 2 assistentes houden het dier vast. In Zeist blijft de eigenaar in de wachtkamer zitten. In beide klinieken wordt er naar gestreefd de wachtkamer zo leeg mogelijk te houden door een beperkt aantal echo's per uur.

zie ook bij "home" .

Die echo's  zullen dan als spoed-echo’s of echo met extra assistentie   behandeld en doorberekend worden.

 

Standaard geldt in Hilversum:

1 eigenaar bij de patiënt, melden bij de toegangspoort  zoals vermeld staat buiten de kliniek

2 assistenten houden het dier bij de echo vast, de eigenaar kan van  buiten de echo-ruimte meekijken.

3. In Hilversum is een mondkapje voor de eigenaar verplicht

 

In de afgelopen maanden ben ik bezig geweest om mijn activiteiten op het gebied van echografisch onderzoek op verwijzing in Hilversum af te bouwen als voorbereiding op een nog verder afbouwen van deze activiteiten in het najaar van 2022. (foto beoordelingen blijven mogelijk)

 

Inmiddels is er de mogelijkheid ontstaan om een deel van de patiënten voor echografisch onderzoek aan te bieden bij Evi Dierenartsen Hilversum, Vaartweg 163a, 1217 SP Hilversum, telefoon 035- 628 0162 , mail: hilversum@evidierenartsen.nl. Website: evidierenartsen.nl  (u kunt er op klikken om meteen op die website te komen)


De collegae Bente Vogels en Renske Miedema hebben  beide al veel ervaring met echografisch onderzoek van het abdomen  bij de diverse klinieken waar ze gewerkt hebben.  Bente heeft haar kennis en vaardigheden nog verder uitgebreid via diverse opleidingstrajecten, onder begeleiding van een diplm. ECVDI.

Vanaf  21 februari is er,  als dat vanwege mijn rooster op maandag, donderdag en vrijdag bij de Soestdijkerstraatweg voor uw patiënt beter is, de gelegenheid om patiënten die qua intentie door mij gedaan zouden worden voor uitsluitend echografisch onderzoek door te sturen naar Evi Dierenartsen Hilversum.


Daarbij is het de bedoeling dat er door de verwijzers duidelijke aangegeven wordt dat, als de eigenaren een afspraak maken bij Evi Dierenartsen,   het gaat om een  echografisch onderzoek op uw verwijzing. Op die wijze kan dezelfde zorgvuldigheid rond het echografisch onderzoek plaatsvinden als ik bij mijn activiteiten heb gedaan: in principe uitsluitend echografisch onderzoek, geen klinisch onderzoek, geen bloedonderzoeken, geen medicatie, geen eerstelijns verrichtingen.  Het nemen van biopten, indien dat nodig, uitvoerbaar en verantwoord is , blijft tot de mogelijkheden behoren als dit met de eigenaren besproken is of door de verwijzer aangevraagd.  Voor thorax-echo’s is vooraf overleg met Evi Dierenartsen Hilversum zinvol.

Dan is dit per 21-03-2022 het werkrooster: (u kunt er op klikken om het te downloaden)

weekrooster Geen spoedecho's of spoedfoto beoordeling op de volgende dag(en):dinsdag  27 september vanaf ongeveer 10.00 uur tot 15.00 uur in verband met het overlijden van collega Célestin Ayité


maandag 29 augustus: geen echo's en geen spoedfoto's


vrijdag  5 augustus geen echo's en geen spoedfoto beoordeling ivm privé activiteiten.15 juli: geen echo's en geen spoedfoto beoordeling ivm privé activiteiten huisbouw Steenwijk
Spoedecho:

Bij een spoed-echo: bellen naar de praktijk waar ik volgens bovenstaand  schema ben en een spoedecho mogelijk is.


 Aan spoedecho’s zijn  extra kosten verbonden.In verband met privé activiteiten die te maken hebben met de nieuwbouw van een huis in 2022  kan het voorkomen dat er vaker een echo-dag uitvalt als die activiteiten niet op dinsdag of woensdag te plannen zijn. Daarover treft u dan op deze pagina informatie aan.


vanwege de onzekere  corona situatie in Nederland is er momenteel geen kalender  2022
gepland in 2022:  12 en 13 februari:  Oncologisch Treffen.

11 juni 2022: Vetevent 2022

1 oktober 2022:   Konijnen en Knaagdieren symposium