J.W. Garretsen

Specialist Veterinaire Radiologie

 Kosten röntgenfoto beoordeling 

 

 

KOSTEN FOTO INTERPRETATIE PER POST:
Het standaard tarief voor fotobeoordelingen is    70,61  inclusief  21 % BTW (tarief per  1-1-2023) . Voor konijnen en cavia's geldt een aangepast tarief: halve standaard kosten.

Voor beoordeling van meer dan 8 foto's van één patiënt wordt 0,2 maal de kosten van de beoordeling bijgeteld. Met ingang van 1-1-2016  worden cd's die per post komen alleen retour gezonden als dit gevraagd wordt. Röntgenfoto's worden meestal binnen 2 weken retour gezonden met in de envelop 2 etiketten voor de volgende zending.


KOSTEN FOTO INTERPRETATIE PER MAIL:
De   kosten van de standaard vorm  van interpretatie via de mail zijn   identiek aan de interpretatiekosten van de per  post verzonden foto's per 1-1-2022 : €  70,61

Met ingang van 1-1-2016  worden de kosten niet meer  per objectdeel berekend maar als volgt:  

1 tot en met 5 opnamen:  standaard tarief kosten beoordeling

6 tot en met 8 opnamen:  1,1 x standaard tarief kosten beoordeling

meer dan 8 opnamen:  1,2 x standaard tarief kosten beoordeling


KOSTEN SPOED FOTO INTERPRETATIE PER MAIL:
Tussen 9 en 18.00 uur maandag  t/m vrijdag:  1,3 x het standaard   tarief, buiten deze tijd 2  x standaard tarief. 


NOTA FOTO-INTERPRETATIE komt PER MAIL:

De nota voor de kosten van de foto beoordeling wordt u via de mail toegestuurd, meestal binnen 7-10 dagen nadat het verslag verstuurd was. De nota wordt gestuurd naar het mail adres waarheen het verslag was gestuurd.

Regelmatig krijg ik mails met het verzoek de nota naar een ander mail adres te sturen dan de uitslag. Vaak betreft het adressen als info@klinieknaam.nl en administratie@klinieknaam.nl .

In ANIMANA is dat mogelijk. Dan wordt het praktijkadres meestal aangepast met het achtervoegsel admin. Of wordt de nota rechtstreeks gestuurd naar bijvoorbeeld Anicura of Evidensia.

 

Toelichting:  

De kosten van interpretatie van  foto's VIA DE POST van een patiënt met schriftelijke verslaggeving , die worden doorberekend aan de verwijzend dierenarts, bedragen per 2023     €  70,61 inclusief 21 % BTW.  

Deze kosten betreffen de kosten voor beoordeling/ consult en de kosten voor de schriftelijke  verslaggeving incl.eventuele  verzendkosten.  Deze zijn voor 2023  respectievelijk  consultprijs 53,69    verzendkosten /verslaggeving  16,92  euro incl. BTW.
Voor beoordeling van meer dan 8 foto's van één patiënt wordt 0,2 maal de kosten van de beoordeling bijgeteld. De nota wordt u per mail toegestuurd.


De kosten van beoordeling van aanvullende opnamen op   korte termijn die door de veterinair radioloog geadviseerd zijn, zijn   uitsluitend de kosten van verslaggeving en verzenden. SVP vermelden dat het om aanvullende foto's gaat.

De kosten van beoordelingen in het kader van een herhaling van   het röntgenologisch onderzoek bedragen halve   consultprijs + gehele kosten van verslaggeving . SVP oude notanummer vermelden of vermelden dat het om een herhaling gaat.


De basiskosten van de standaard vorm  van interpretatie VIA DE MAIL zijn identiek aan de interpretatiekosten van de per  post verzonden foto's:   € 70,61  incl 21 % BTW. (2023)

De besparing op de portokosten wordt te niet gedaan door de extra    benodigde tijd om verschillende foto's individueel op een computerscherm te bekijken of digitaal binnen te halen en te bewerken. 

Ook gelden hiervoor dezelfde kortingen / bedragen voor beoordeling van aanvullende opnamen, in 2023  16,92 euro incl BTW  en bij een herhalingsconsult halve   consultprijs + gehele kosten van verslaggeving


De nota wordt via ANIMANA   gemiddeld binnen 14 dagen na het geven van de uitslag via de mail naar u gestuurd.   Bij betaling gaarne het notanummer duidelijk en geheel vermelden, bijvoorbeeld  S2022-0001 , omdat anders semi-automatische verwerking  niet mogelijk is en dat kan leiden tot onterechte aanmaningen.